Vi är bra på att

Pusselbitar gjorda av barn som sagt och ritat vad de är bra på. Texten står på varje pusselbit.

Man kan göra ett pussel av vad man är bra på.

Leave a Reply

Your email address will not be published.